Tulpe 062, 1980


Partizanski skeči, osnutek plakata, 1943


Skice, odtisi in ilustracije za Poročevalec in Druge Publikacije ter Prireditve na osvobojenem ozemlju 
 Bil je partizan v Šercerjevi brigadi, za potrebe NOB je deloval v Belokranjski tehniki, v centralni tehniki KPS in v prosvetnem oddelku SNOS v Črnomlju. Kot odposlanec se je udeležil tudi Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.